Hållbarhet

Hållbarhet

Vår hållbarhetsvision

För oss är hållbarhet av största vikt. Vi sätter höga krav på våra leverantörer för att säkerställa att produkterna i vårt sortiment tillverkas med respekt för miljön och med höga sociala och etiska standarder. Vi strävar efter att kontinuerligt öka vårt utbud av miljövänliga tjänster och produkter. Vi arbetar aktivt med att vägleda våra kunder till klimatsmarta inköp, där förhoppning är att varje gång en kund använder någon av våra produkter & tjänster så ska de veta att de aktivt bidrar till en bättre miljö.

Leverantörskrav

Det glädjer oss att vi ser en ökad efterfrågan från våra kunder att tillhandahålla ett ökat utbud av tjänster och produkter som bidrar till en mer hållbar utveckling. Vi ställer alltid höga krav på våra leverantörer att produkterna i vårt sortiment ska vara tillverkade med hänsyn till miljön och med så hög social och etisk standard som möjligt.

Tillsammans med er, gör vi skillnad

Att stänga av datorn, eller skrivaren när ni lämnar kontoret kan verka simpelt, men skillnaden blir stor om många hjälps åt. Därför engagerar vi oss för att er arbetsplats inte endast ska bidra till ett bra arbetsklimat utan också till ett klimatsmart kontor. Tillsammans med våra leverantörer så ser vi till att erbjuda rätt teknik som gör att ni utan vetskap minimerar miljöpåverkan och bidrar till en hållbar framtid. 

Vi ställer tex alltid in viloläge på vår kontorsutrustning efter kontorets arbetstider.

Vårt huvudfokus

Vill du veta mer?

Våra miljömål

Produkter

Vi vill att alla våra kunder ska handla miljömedvetet. Därför ska vi hela tiden öka antalet miljömärkta tjänster & produkter i vårt sortiment till konkurrenskraftiga priser.

Transporter

Vi ska inspirera till klimatsmarta inköpsrutiner hos våra kunder genom att erbjuda fraktfria leveranser för samlade inköp. Det leder till minskade leveranser.

Avfallshantering

Vi ska aktivt agera och informera om vikten av att sortera avfall i rätt kärl. På så sätt ökar vi andelen återvunnet avfall och minskar mängden avfall till energiutvinning och deponi​

Retur av tonerkasseter

Vi ska öka andelen tonerkassetter som går till återvinning genom att informera våra kunder om vårt kostnadsfria retursystem, då kunderna erhåller en returlåda och blir av med sina förbrukade tonerkassetter.

Elförbrukning

Tillsammans med våra leverantörer så ska vi både internt och för våra kunder använda oss av rätt teknik som gör att vi minimerar el påverkan och ställer in kontorsmaskinerna efter kontorets arbetstider.

Rekommendation

Vi ska alltid sträva efter att kontinuerligt rekommendera kunderna ett miljösmartare alternativ för sin verksamhet.​ Med rätt tjänster & produkter ska vi inspirera till ett hållbart kontor.

Vill ni ha ökad medvetenhet kring hållbarhet på kontoret? Kontakta oss så berättar vi mer!