Vägen till ett hållbart kontor.

För oss på sOffice är hållbarhet A-O. Vi ställer höga krav på våra leverantörer att produkterna i vårt sortiment ska vara tillverkade med hänsyn till miljön och med så hög social och etisk standard som möjligt. Vårt utbud av miljösmarta tjänster & miljömärkta produkter ökar hela tiden. Vi arbetar ständigt med att erbjuda våra kunder ett miljövänligare alternativ eller arbetssätt som att tex erbjuda e-faktura, samlade leveranser & sammanslagna utkörningar av restorder för att minska antalet leveranser. 

Leverantörskrav
Hos oss på sOffice är hållbarhet viktigt – därför ställer vi krav på våra samarbetspartners & leverantörer.  Alla våra leverantörer måste kunna leva upp till våra höga krav på kvalitets- och miljöarbete, såväl för sina produkter som att tillverkningen sker under goda etiska och sociala förhållanden. Vi arbetar med lokala & certifierade tryckerier som endast erbjuder svanenmärkt papper på samtliga papperstryck – Visitkort, kuvert, brevpapper mm.

– tillsammans med er, gör vi skillnad
Att stänga av datorn, eller skrivaren när ni lämnar kontoret kan verka simpelt, men skillnaden blir stor om många hjälps åt. Därför engagerar vi oss för att er arbetsplats inte endast ska bidra till ett bra arbetsklimat utan också till ett klimatsmart kontor. Tillsammans med våra leverantörer så ser vi till att erbjuda rätt teknik som gör att ni utan vetskap minimerar miljöpåverkan och bidrar till en hållbar framtid.
Vi ställer tex alltid in viloläge på vår kontorsutrustning efter kontorets arbetstider.

Vårt huvudfokus.
• Vi ska alltid prioritera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster.
• Vi ska aktivt arbeta för att försöka minska miljöbelastningen som uppstår i företagets verksamhet samt inom vår leveranskedja för de produkter vi säljer.
• Vi ska alltid kommunicera vårt miljöarbete till våra medarbetare, kunder och leverantörer.
• Vi ska inom dem närmsta tre åren vara miljödiplomerade.  Våra miljömål

Produkter

Vi vill att alla våra kunder ska handla miljömedvetet. Därför ska vi hela tiden öka antalet miljömärkta tjänster & produkter i vårt sortiment till konkurrenskraftiga priser.

Retur av tonerkasseter

Vi ska öka andelen tonerkassetter som går till återvinning genom att informera våra kunder om vårt kostnadsfria retursystem, då kunderna erhåller en returlåda och blir av med sina förbrukade tonerkassetter.

Transporter

Vi ska inspirera till klimatsmarta inköpsrutiner hos våra kunder genom att erbjuda fraktfria leveranser för samlade inköp. Det leder till minskade leveranser.

Elförbrukning

Tillsammans med våra leverantörer så ska vi både internt och för våra kunder använda oss av rätt teknik som gör att vi minimerar el påverkan och ställer in kontorsmaskinerna efter kontorets arbetstider.

Avfallshantering

Vi ska aktivt agera och informera om vikten av att sortera avfall i rätt kärl. På så sätt ökar vi andelen återvunnet avfall och minskar mängden avfall till energiutvinning och deponi​

Rekommendation

Vi ska alltid sträva efter att kontinuerligt rekommendera kunderna ett miljösmartare alternativ för sin verksamhet.​ Med rätt tjänster & produkter ska vi inspirera till ett hållbart kontor.